Wielkanoc 0


Umiłowani Siostry i Bracia,

Pozdrawiam Was serdecznie z okazji Świąt Wielkanocnych 2014.

Święta te obchodzimy w zasadzie codziennie. Śmierć, zmartwychwstanie i panowanie Jezusa, naszego Zbawiciela, stały się nieodłączną częścią naszego życia. To dobrze, że żyjemy Jego dziełem każdego dnia – uwolnieni przez Chrystusa od grzechu i prowadzący nowe życie. Zawsze, gdy doświadczamy Bożej łaski, cieszymy się pokojem Bożym, uzdrowieniem, ochroną i pomocą Najwyższego, moc zwycięstwa Wielkanocy manifestuje się w naszym życiu.

Apostoł Paweł powiedział: „Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. Bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo jego śmierci, wrośniemy również w podobieństwo jego zmartwychwstania, wiedząc to, że nasz stary człowiek został wespół z nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, byśmy już nadal nie służyli grzechowi” (Rzymian 6,4-6).

Ten fragment Pisma wskazuje, że staliśmy się uczestnikami całego dzieła Chrystusa. Chrystus niech triumfuje, abyśmy doświadczali mocy Jego życia i chwały. Pragnę przyłączyć się do naszej wspólnej radości i uwielbienia Boga, życząc Wam błogosławionych, spokojnych i obfitych Świąt. Niech Bóg błogosławi Wasze rodziny i zbory. Jego łaska niech Was na nowo zadziwi swoją bliskością i intensywnością.

bp Marek Kamiński

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *