Punkt Informacyjny


Osoby uzależnione, bezdomne trafiają do nas najczęściej kierowane przez: swoich znajomych, Ośrodek Pomocy Społecznej, Policję, jak również docieramy do nich poprzez ulotki informacyjne rozdawane przez naszych wolontariuszy, którzy odwiedzają miejsca, w jakich najczęściej można spotkać te osoby (tzw. „mety”, „meliny”,).

Bezpośredni kontakt i rozmowa z naszymi wolontariuszami, przynosi najlepsze efekty, gdyż nie jeden z nich to neofita, czy też były bezdomny.

Osoby, które zdecydują się skorzystać z naszej pomocy w pierwszej kolejności zgłaszają się do Punktu Informacyjnego.

Podczas pierwszych rozmów staramy się zdiagnozować problemy i potrzeby danej osoby, oraz zmotywować ją do wspólnego działania, zmierzającego ku rozwiązaniu najpilniejszych problemów i potrzeb.

Informacja telefoniczna pod nr telefonu: 74 833-70-21, kom. 0 515 144 618, beneficjent ponosi koszty rozmowy według stawki operatora, informacja udzielana w punkcie misji przy ul. Żeromskiego 34, 58-260 Bielawa jest bezpłatna.