Historia


“… był rok 2001. Wraz z przyjaciółmi – zapaleńcami takimi jak on – Jarek Pilecki, już to wiedziony Duchem Świętym, już to zwyczajną ludzką poczciwością, rozpoczął w Bielawie akcję pod kryptonimem „Ulica”.Chciał z innymi wolontariuszami nieść pomoc ludziom upadłym, biednym, uzależnionym, bezdomnym, zapomnianym przez innych, słowem będącym „na niebezpiecznym zakręcie” życia. Pracy było dużo, bo i potrzebujących było wielu. Po dwóch latach, w pokoiku „dwa na dwa”, przy ulicy Żeromskiego powstała

Misja Nowa Nadzieja.

W 2004r. zaś jej oficjalna siedziba – o, paradoksie! w byłej melinie – przy ul. Kopernika, na popularnie zwanej „Górce”. Lokal przyznało Miasto.I tak to się mniej więcej zaczęło… Potem było już z górki. Choć częściej „pod”…

Idea niesienia pomocy potrzebującym nabrała rozmachu. Siedziba Misji wzbogaciła się o nowe pomieszczenia, dołączyli wolontariusze m. in. Dorota Pilecka, Jola i Robert Białkowie, Ula i Mariusz Jurga, pojawili się pierwsi pensjonariusze. Dość wymienić najstarszego z nich, czyli brata Klemensa. Zaczęli przychodzić pierwsi potrzebujący…

Misja rozpoczyna działalność dydaktyczną, społeczną, kulturalną, informacyjną i ewangelizacyjną. W tym działaniu bardzo pomocną okazuje się Telewizja Sudecka.

W tygodniu, dla osób uzależnionych, prowadzone są zajęcia terapeutyczne, działa grupa wsparcia (200 osób rocznie); młodsi mogą korzystać ze świetlicy dla dzieci. W niedzielę w powstałym przy Misji namiocie odbywają się Nabożeństwa oraz ewangelizację.

Każdy potrzebujący może liczyć na pomoc doraźną i systematyczną: wydawanie żywności (10kg żywności na osobę w miesiącu – 800 osób rocznie), wydawanie ubrań oraz mebli.

Misja zdobywa wielu przyjaciół. Są to min. Urząd Miasta Bielawy, Adam Pachura (dyrektor TV), Krzysztof Stachura – dziennikarz i operator, pracownicy TV Sudecka; Szymon Zychowicz – artysta Piwnicy pod Baranami, pensjonariusz Misji, obecnie wolontariusz; bielawska piekarnia, sklepy, hurtownie artykułów spożywczych oraz budowlanych i in.

W ramach Teen Challenge Misja współpracuje z Ośrodkami Terapeutycznymi dla Uzależnionych w: Broczynie, Janowicach i Łękini.

Rocznie wysyła do nich ok. 25 potrzebujących pomocy specjalistycznej. Co roku Misja organizuje Letnią Akademię Spokoju, zbiórkę paczek świątecznych, Gwiazdkową Niespodziankę. Misję odwiedzają znamienici goście, misjonarze min. z Brazylii, Szwecji oraz USA.

Z nowości: przy ul. Strażackiej powstał punkt wydawania żywności, mebli oraz ubrań, zaś przy Nowobielawskiej 5 Misja otrzymała nowy budynek z sześcioma lokalami mieszkalnymi, przeznaczony na Misyjny Hostel. I to mniej więcej tyle…

Wszystkich niewymienionych wolontariuszy, sponsorów, przyjaciół, niewymienione firmy oraz urzędy – serdecznie przepraszamy, jednocześnie dziękując za dobre serce, poparcie oraz pomoc.

Pamiętajmy: “… a miłości byś w sobie nie miał – byłbyśnikim”.