Hostel


Oczywiście osoba bezdomna ma możliwość zamieszkania w prowadzonym przez nas hostelu postresocjalizacyjnym.

Jest to miejsce „łagodnego” wejścia w życie społeczne. Na tym etapie zaczynamy aktywizować zawodowo naszych podopiecznych. Uczymy ich pisania i wypełnienia potrzebnych dokumentów (np. list motywacyjny, CV, podanie o pracę itp.), zachowania podczas rozmów kwalifikacyjnych. Mieszkańcy Hostelu zatrudniani są w miejscowych zakładach pracy, prowadzą swoje własne życie, jednak obowiązuje ich jeszcze pewien bardzo ogólny regulamin np. bycie w domu nie później niż o godzinie 22:00 itp. Pacjenci stawiają pierwsze kroki ucząc się rozwiązywać problemy codziennego życia.

Na początku, w miarę możliwości, utrzymywani są przez naszą Misję (otrzymują żywność, ubrania, art. chemiczne), ale z biegiem czasu zaczynają utrzymywać się na własny rachunek. Zawsze mają możliwość rozmowy o swoich problemach, trudnościach. Takie doświadczenie życiowe, w innego rodzaju ludzkich społecznościach wymaga postaw i zachowań, których nie można się nauczyć w ośrodku. Postawy samodzielności to umiejętność dysponowania własnym budżetem, pisanie tygodniowego planu zajęć.

Wielu pacjentów nie ma, dokąd wracać po obytej terapii. Przeważający procent tych osób pochodzi z rozbitych rodzin, bądź z istniejących patologicznych relacji w rodzinie, dlatego też niezbędna jest pomoc tym ludziom w stawianiu pierwszych kroków samodzielnego życia w społeczeństwie. Ogromny nacisk kładziemy na szczerość, prawdomówność, lojalność względem drugiego człowieka. Przywracamy godność człowieka naszym podopiecznym, przy czym niwelujemy stare nawyki, niedbały ubiór, niewłaściwe słownictwo, rozmowy o przeszłości.

Zachęcamy do rozwijania swoich zainteresowań w wolnym czasie. W zasadzie, w życiu człowieka bezdomnego, uzależnionego każdy rodzaj pomocy powinien mieć znaczenie terapeutyczne. Tak też jest w pomocy udzielanej przez nas. Okres terapii w Hostelu to czas, w którym pacjent przewartościowuje swoje dotychczasowe życie, odnajduje sens i jego cel w nowych wartościach chrześcijańskich.