Wolontariusze


Jesteśmy zespołem ludzi dla których, dobro bliźniego stanowi wyjątkową wartość.Właśnie tej wartości postanowiliśmy oddać swoje zaangażowanie i umiejętności.


 

Jarosław, Dorota Pileccy  

1.Kurator Społeczny
2.Członek Dolnośląskiej Rady Ekonomii Społecznej
3.Członek Dolnośląskiego Forum Pomocy Społecznej
4.PTS- Poradnictwo i Opieka nad Ludźmi Uzależnionymi.Akredytacja Uniwersytetu Gloucestershire
5.Kurs w centrum przeciwdziałania narkomanii. Ośrodek leczenia Narkomanii Przygotowanie do pracy z osobami uzależnionymi od narkotyków.
6.Szkolenie dla osób pracujących w punktach konsultacyjnych i pomagających osobom z problemem alkoholowym. Organizowane przez PARPA i Teen Challenge
7.Specjalistyczne szkolenie w Dziedzinie Terapii i Rehabilitacji Uzależnienia od Narkotyków PTZN Oddział Katowice rok 2008/2009
8.Krakowskie Seminarium Biblijne
9.Prezes Stowarzyszenia Nowa Nadzieja w Bielawie
10.Dyrektor Stowarzyszenia Nowa Nadzieja w Bielawie
11.Prezes Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej’ARTE” z Bielawy
12.Członek Zarządu Federacji Przedsiębiorstw Społecznych
13.Członek Zarządu Klastra Przedsiębiorstw Społecznych
14.Członek Zarządu Bielawskiego Klastra Edukacyjnego


Magdalena Panfiluk

1.- Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu, kierunek Pedagogika Specjalna,
specjalność Resocjalizacja, jednolite magisterskie

2.Szkolenie z zakresu psychospołecznych aspektów HIV/AIDS dla pedagogów
i psychologów. Organizowane przez Towarzystwo Rozwoju Inicjatyw
Społecznych “UNISON”

3.Szkolenie dla osób pracujących w punktach konsultacyjnych i pomagających
osobom z problemem alkoholowym. Organizowane przez PARPA i Teen Challenge

4. Kurs w centrum przeciwdziałania narkomanii. Ośrodek leczenia Narkomanii
Przygotowanie do pracy z osobami uzależnionymi od narkotyków


 

Asia Pilecka

Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych.


 

Jakub, Ewa Chilimoniuk

1.Akademia Pedagogiki Specjalnej, kierunek: pedagogika resocjalizacyjna – studia ukończone z tytułem magisterskim

2.Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji, kierunek PR , wizerunek firm i instytucji komunikacja społeczna – ukończone z tytułem licencjata

3. Szkolenie dla osób pracujących w punktach konsultacyjnych i pomagających
osobom z problemem alkoholowym. Organizowane przez PARPA i Teen Challenge


 

Barbara Gonet

Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu, kierunek Filologia Angielska


 

 

Anna Pilecka


 

Anna Wilińska

Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu.

Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne.


 

Ewa Białek


 

Marzanna Hryniewicz


 

Sławomir, Ewa Kłysz


 

Szymon Zychowicz


 

Tomasz Dykałowicz


 

Jurek Lechowski

1. PTS- Poradnictwo i Opieka nad Ludźmi Uzależnionymi.
Akredytacja Uniwersytetu Gloucestershire

2. Szkolenie dla osób pracujących w punktach konsultacyjnych i pomagających
osobom z problemem alkoholowym. Organizowane przez PARPA i Teen Challenge


Robert, Jolanta Białek

1.Szkolenie dla osób pracujących w punktach konsultacyjnych i pomagających
osobom z problemem alkoholowym. Organizowane przez PARPA i Teen Challenge

2.Kurs w centrum przeciwdziałania narkomanii. Ośrodek leczenia Narkomanii
Przygotowanie do pracy z osobami uzależnionymi od narkotyków.


Dariusz, Irena Sosin

1. PTS- Poradnictwo i Opieka nad Ludźmi Uzależnionymi.
Akredytacja Uniwersytetu Gloucestershire


 Ewelina Nowicka

1. Specjalistyczne szkolenie w Dziedzinie Terapii i Rehabilitacji
Uzależnienia od Narkotyków PTZN Oddział Katowice rok 2008/2009

2. PTS- Poradnictwo i Opieka nad Ludźmi Uzależnionymi.
Akredytacja Uniwersytetu Gloucestershire


 

Jan Zieliński

1.PTS- Poradnictwo i Opieka nad Ludźmi Uzależnionymi.
Akredytacja Uniwersytetu Gloucestershire