Streetworker


Osoba pierwszego kontaktu docierająca do miejsc zagrożonych tzw. Melin, Met. Rozmawia z osobami uzależnionymi, bezdomnymi zachęca do podjęcia przez nie leczenia, rozmawia z młodzieżą i dziećmi skupiającymi się w miejscach zagrożonych bliskością środków odurzających min. narkotyków, alkoholu.

Nasi wolontariusze ukończyli różnorodne szkolenia ds. uzależnień m.in. Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów alkoholowych i Stowarzyszenia Chrześcijańskiej Misji Pomocy Osobom Uzależnionym „Teen Challenge”, jak także kurs PTS- PARTNER TRAINING SCHEME- kurs prowadzony przez Brytyjską Fundację Chrześcijańską „Life for The Word” (Życie dla Świata), który w Wielkiej Brytanii posiada akredytację Uniwersytetu Gloucester. Kursy obejmują zagadnienia z zakresu:

1. problematyki uzależnienia od alkoholu, współuzależnienia i terapii

2. problematyki przemocy w rodzinie i organizacji systemu pomocy dla ofiar przemocy domowej

3. podstaw nawiązywania prawidłowego kontaktu psychologicznego

z osobami uzależnionymi, współuzależnionymi i ofiarami przemocy

4. problematyki dotyczącej Dorosłych Dzieci Alkoholików

5. polskiego systemu rozwiązywania problemów alkoholowych

i instytucji zobowiązanych do leczenia

6. chrześcijańskiej koncepcji uzależnienia

7. chrześcijańskiej etyki pomagania