Świetlica Misyjna


ŚWIETLICA MISYJNA DLA DZIECI Z RODZIN PATOLOGICZNYCH, DYSFUNKCYJNYCH:

W każdą sobotę tygodnia przez ok. 4 godz. działa świetlica misyjna dla dzieci osób uzależnionych od środków psychoaktywnych, z rodzin patologicznych i dysfunkcyjnych, także dotkniętych ubóstwem i upośledzonych (w okresie wakacyjnym liczba dzieci przekraczała 50, stała liczba dzieci uczęszczających na świetlicę to grupa ok. 30 osób).

Prowadzona działalność jest działalnością profilaktyczną opartą przede wszystkim na nawiązywaniu kontaktów z dziećmi i młodzieżą, mającą na celu uświadomienie im istoty uzależnienia, zagrożeń wynikających z powszechnej dostępności środków odurzających. Propagujemy zdrowy trzeźwy tryb życia, budujemy wzajemne zdrowe relacje między dziećmi organizując gry i zabawy integracyjne, wspólne ogniska, wycieczki, wyjścia na basen, do stadniny koni.

Pozyskujemy środki finansowe od prywatnych sponsorów z przeznaczeniem na dożywianie dzieci, zakupując sprzęt potrzebny na świetlicę środowiskową, odzież i inne. Zjednujemy sobie przychylności dzieci. Poprzez głębokie zrozumienie sytuacji, w której się znajdują, utożsamianie się z ich problemami pozyskujemy ich zaufanie, co jest bardzo ważnym czynnikiem w prawidłowym ich rozwoju (okazywanie miłości, zrozumienia, otoczenie opieką, tak, aby czuły się bezpiecznie). Ma to korzystny wpływ na wzajemne relacje z ich rodzicami, większości uzależnionymi, którzy często zawstydzeni postawą własnych dzieci podejmują decyzje o podjęciu leczenia w ośrodkach odwykowych.