Punkt Konsultacyjny


Punkt konsultacyjny czynny jest przez cały tydzień od poniedziałku do niedzieli przy ulicy Nowobielawskiej 5 w Bielawie. W godzinach od 15:00 do 18:00 można uzyskać rzetelne informacje z zakresu uzależnień od wykwalifikowanych osób, oraz informacje telefoniczne nr. telefonów: 74/ 833- 70- 21, komórkowy: 535933887 W trakcie dyżurów prowadzone są rozmowy z przychodzącymi osobami. Oferujemy pomoc z zakresu uzależnienia od alkoholu, narkotyków, nikotyny, przemocy w rodzinie, problemów rodzinnych, wychodzenia z bezdomności. W tym miejscu są motywowane do leczenia, jeżeli zachodzi taka potrzeba, są kierowane do odpowiednich specjalistów, placówek, instytucji, ośrodków (detoks, terapia stacjonarna w ośrodku zamkniętym dla osób z głębszym problemem), w których mogą otrzymać konkretną pomoc.

Niestety ośrodki leczenia odwykowego w naszym kraju są zapełnione i średni czas oczekiwania wynosi około dwóch miesięcy. Bardzo często czas oczekiwania na miejsce w odpowiedniej placówce jest okresem, w którym pojawia się zwątpienie, traci się nadzieję. Aby zapobiec takiej sytuacji zorganizowaliśmy tzw. „Grupy Wsparcia”.