Grupy Wsparcia


GRUPY WSPARCIA, „INDYWIDUALNY PROGRAM WYCHODZENIA Z BEZDOMNOŚCI, UZALEŻNIENIA”:

Spotkania odbywają się przez okres minimum 6 miesięcy, 2 razy w tygodniu (środa, piątek- po ok. 2 godz). W tym czasie osoby zmotywowane i chętne do podjęcia leczenia w placówce stacjonarnej, lecz oczekujące na wolne miejsce, są utwierdzane w swojej motywacji. Otrzymują wsparcie innych, ale sami są też wsparciem dla innych. Jest to bardzo istotnym elementem terapeutycznym, który podkreśla, że „nie tylko ja mam problem i potrzebuję „pomocy”, ale „jestem potrzebny/a innym”.

W związku z „indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności, uzależnienia” spisywane są kontrakty z osobami bezdomnymi, uzależnionymi, w których zobowiązują się do podjęcia działań zmierzających do wyjścia z sytuacji kryzysowej, w jakiej z reguły się znajdują. W zależności od indywidualnej sytuacji osoby, zobowiązuje się ją do następujących działań (oczywiście na każdym etapie tych zobowiązań nie pozostaje ona bez naszej pomocy):

a. złożenie wniosku w celu otrzymania dokumentu tożsamości;

b. rejestracji w urzędzie pracy;

c. uregulowania spraw meldunkowych;

d. zdiagnozowania problemu uzależnienia;

e. wyboru formy i miejsca leczenia w zależności od diagnozy;

f. kontaktu z prawnikiem w celu uregulowania sytuacji prawnej;*

g. złożenia wniosku o lokal socjalny;*

h. zamieszkania w hostelu prowadzonym przez nasz Oddział Misji

i przestrzegania obowiązującego w nim regulaminu;

i. podjęcia działań zmierzających do uzyskania zatrudniania

oraz w zależności od sytuacji przekwalifikowania zawodowego,

zdobycia dodatkowych kwalifikacji, kontaktu z doradcą zawodowym

w Urzędzie Pracy;

j. leczenia i ustalenia stopnia niepełnosprawności do poszukiwania

pracy chronionej;

k. regularnego kontaktu z terapeutą prowadzącym dana sprawę.

* w tym przypadku ściśle współpracujemy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

Z kolei nasza organizacja zobowiązuje się do szeroko rozumianej pomocy w załatwieniu w/w spraw, kontaktu z instytucjami w celu ułatwienia realizacji zobowiązań osoby bezdomnej, uzależnionej i pomocy w kwestiach formalnych.