Program Operacyjny Pomocy Żywnościowej 0


POPŻ 2014-2020 Podprogram 2016

INFORMACJE OGÓLNE

Chrześcijańska Misja Pomocy Ludziom Uzależnionym „Nowa Nadzieja” odział w Bielawie ul. Żeromskiego 34 58-260 Bielawa we współpracy z Bankiem Żywności we Wrocławiu rozpoczął realizację Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014-2020 (PO PŻ) – Podprogram 2016, który jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Celem tego Funduszu jest ograniczanie ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego. Realizowany jest on we wszystkich krajach Unii Europejskiej i współfinansowany w 85% ze środków UE.

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do osób i rodzin o niskich dochodach i udzielana jest w formie paczek żywnościowych lub posiłków.

Jak skorzystać ze wsparcia Programu?

Osoby, których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie mogą uzyskać skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej w ośrodku pomocy społecznej właściwym dla ich miejsca zamieszkania.

Osoby, które nie mogą udać się do ośrodka pomocy społecznej mogą złożyć stosowne oświadczenia w Chrześcijańska Misja Pomocy Ludziom Uzależnionym „Nowa Nadzieja” odział w Bielawie ul. Żeromskiego 34 58-260 Bielawa, która w ich imieniu przekaże je do właściwego OPS i uzyska potwierdzenie zakwalifikowania do przyznania pomocy.

Chrześcijańska Misja Pomocy Ludziom Uzależnionym „Nowa Nadzieja” może samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne.

Czas trwania: sierpień 2016 – czerwiec 2017

Dostawy z Banku Żywności we Wrocławiu rozpoczęły się 27.09.2016 i potrwają do końca kwietnia 2017 (maja 2017 – w przypadku sera). Dystrybucja z magazynu Chrześcijańska Misja Pomocy Ludziom Uzależnionym „Nowa Nadzieja” odział w Bielawie przy ul. Strażackiej 3 odbywa się 2 w miesiącu (soboty od11.00 do13.00)

PACZKI I POSIŁKI

Chrześcijańska Misja Pomocy Ludziom Uzależnionym „Nowa Nadzieja” odział w Bielawie ul. Żeromskiego 34 58-260 Bielawa nie pobiera od odbiorców końcowych jakichkolwiek opłat za wydaną żywność ani nie uzależnia wydania żywności od jakichkolwiek świadczeń na rzecz Chrześcijańska Misja Pomocy Ludziom Uzależnionym „Nowa Nadzieja” odział w Bielawie ul. Żeromskiego 34 58-260 Bielawa

ZESTAW ŻYWNOŚCI NA OSOBĘ NA CAŁY PODPROGRAM 2016

 • makaron jajeczny – 5 kg,

 • ryż biały – 5 kg,

 • herbatniki – 2 kg,

 • mleko UHT – 9 l,

 • groszek z marchewką – 3,20 kg,

 • fasola biała – 3,20 kg,

 • koncentrat pomidorowy – 1,28 kg,

 • powidła śliwkowe – 1,20 kg,

 • gulasz wieprzowy z warzywami – 4,25 kg,

 • filet z makreli w oleju – 1,36 kg

 • szynka drobiowa – 2,70 kg,

 • cukier biały – 4 kg,

 • olej rzepakowy – 4 l,

 • ser podpuszczkowy dojrzewający – 2,40 kg,

 • szynka wieprzowa – 0,3 kg

 • pasztet wieprzowy – 0,16 kg

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE

Chrześcijańska Misja Pomocy Ludziom Uzależnionym „Nowa Nadzieja” odział w Bielawie ul. Żeromskiego 34 58-260 Bielawa będzie realizował działania towarzyszące takie jak:

włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa,

grupy wsparcia dla osób uzależnionych, bezdomnych.

pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej):

pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym,

wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Bank Żywności we Wrocławiu na rzecz podopiecznych Chrześcijańska Misja Pomocy Ludziom Uzależnionym „Nowa Nadzieja” odział w Bielawie ul. Żeromskiego 34 58-260 Bielawa, przy współpracy z OPL i OPS) będzie realizował działania, takie jak:

warsztaty kulinarne (wspólne przygotowywanie posiłków prostych, pożywnych i zdrowych, z wykorzystaniem żywności z POPŻ oraz produktów sezonowych i lokalnych)

warsztaty edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych)

warsztaty żywieniowe (zasady zdrowego odżywiania, potrzeby żywieniowe, żywienie w różnych chorobach).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *