Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2016 0


15068287_1904705186415740_5690355185943269609_oINFORMACJE OGÓLNE

Chrześcijańska Misja Pomocy Ludziom Uzależnionym „Nowa Nadzieja” oddział w Bielawie 58-260 Bielawa ul. Żeromskiego 34 we współpracy z Bankiem Żywności we Wrocławiu rozpoczął realizację Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014-2020 (PO PŻ) – Podprogram 2016, który jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Celem tego Funduszu jest ograniczanie ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego. Realizowany jest on we wszystkich krajach Unii Europejskiej i współfinansowany w 85% ze środków UE.

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do osób i rodzin o niskich dochodach i udzielana jest w formie paczek żywnościowych lub posiłków.

Jak skorzystać ze wsparcia Programu?

Osoby, których dochód nie przekracza określonego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kryterium (951 zł dla osoby samotnej, 771 zł na osobę w rodzinie) mogą uzyskać skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej w ośrodku pomocy społecznej właściwym dla ich miejsca zamieszkania.

Osoby, które nie mogą udać się do ośrodka pomocy społecznej mogą złożyć stosowne oświadczenia w Chrześcijańska Misja Pomocy Ludziom Uzależnionym „Nowa Nadzieja” oddział w Bielawie 58-260 Bielawa ul. Żeromskiego 34, która w ich imieniu przekaże je do właściwego OPS i uzyska potwierdzenie zakwalifikowania do przyznania pomocy.

Chrześcijańska Misja Pomocy Ludziom Uzależnionym „Nowa Nadzieja” oddział w Bielawie 58-260 Bielawa ul. Żeromskiego 34 może samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne.

Czas trwania: sierpień 2016 – czerwiec 2017

Dostawy z Banku Żywności we Wrocławiu rozpoczęły się 2016.09.27 i potrwają do końca kwietnia 2017 (maja 2017 – w przypadku sera). Dystrybucja z magazynu Chrześcijańska Misja Pomocy Ludziom Uzależnionym „Nowa Nadziej” oddział w Bielawie 58-260 Bielawa przy ul. Strażackiej 3 odbywa się w magazynie 2 razy w miesiącu (soboty godz. 11.00 do 13.00)

PACZKI I POSIŁKI

Chrześcijańska Misja Pomocy Ludziom Uzależnionym „Nowa Nadzieja ” oddział w Bielawie 58-260 Bielawa ul. Żeromskiego 34 nie pobiera od odbiorców końcowych jakichkolwiek opłat za wydaną żywność ani nie uzależnia wydania żywności od jakichkolwiek świadczeń na rzecz Chrześcijańska Misja Pomocy Ludziom Uzależnionym „Nowa Nadzieja” oddział w Bielawie 58-260 Bielawa ul. Żeromskiego 34

Dostępne w Podprogramie artykuły spożywcze:

14 produktów – artykuły skrobiowe (makaron jajeczny, ryż biały, herbatniki), artykuły mleczne (mleko UHT), artykuły owocowe i warzywne (groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, fasola biała, powidła śliwkowe), artykuły mięsne (gulasz wieprzowy z warzywami, szynka drobiowa, filet z makreli w oleju), cukier, olej rzepakowy.

Na ser podpuszczkowy dojrzewający będzie ogłoszony nowy przetarg – w przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia planowane dostawy dopiero od stycznia 2017.

Łączna waga zestawu – 48,59 kg (bez sera – 46,19 kg)

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE

Chrześcijańska Misja Pomocy Ludziom Uzależnionym „Nowa Nadzieja” oddział w Bielawie 58-260 Bielawa ul. Żeromskiego 34 będzie realizował działania towarzyszące takie jak:

włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa,

grupy wsparcia dla osób uzależnionych, bezdomnych

pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej):

pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym,

wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, pomoc profilaktyczna.

Bank Żywności we Wrocławiu na rzecz podopiecznych Chrześcijańska Misja Pomocy Ludziom Uzależnionym „Nowa Nadzieja” oddział w Bielawie 58-260 ul. Żeromskiego 34, przy współpracy z OPL i OPS) będzie realizował działania, takie jak:

warsztaty kulinarne (wspólne przygotowywanie posiłków prostych, pożywnych i zdrowych, z wykorzystaniem żywności z POPŻ oraz produktów sezonowych i lokalnych)

warsztaty edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych)

warsztaty żywieniowe (zasady zdrowego odżywiania, potrzeby żywieniowe, żywienie w różnych chorobach).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *