Nabór na pracowników do Bielawskiego Centrum Aktywności Lokalnej 0


„Bielawski Centrum Aktywności Lokalnej” –

program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej EFS POKL w ramach Działania 1.2, Priorytet I

Chrześcijańska Misja Pomocy Ludziom Uzależnionym i ich Rodzinom „Nowa Nadzieja”  w Bielawie
ogłasza nabór na personel do obsługi Programu Bielawskie Centrum Aktywności Lokalnej

Osoba prowadząca Klub CAL

Forma zatrudnienia: umowa zlecenie,

Czas realizacji: styczeń – listopad 2014,

Liczba godzin do zrealizowania– 183,25 godz. – zakładana liczba zrealizowanych godzin jest wartością szacunkową, ostateczna wielkość zależna będzie od potrzeb zdiagnozowanych                   u Beneficjentów Programu, Misja „Nowa Nadzieja” zastrzega sobie możliwość podziału zlecenia.

 

I. Wymagania mile widziane do realizacji zlecenia:

1. Wykształcenie wyższe z zakresu pedagogiki, socjologii, resocjalizacji lub pokrewne potwierdzone dyplomem.

2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz w pełni korzysta z praw publicznych.

3. Doświadczenie w pracy z rodziną/prowadzeniu zajęć grupowych/na świetlicy socjoterapeutycznej itp. minimum rok.

4. Dobry stan zdrowia.

5. Nieposzlakowana opinia.

6. Brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

II. Wymagania dodatkowe:
1. Wysoka kultura osobista,

2. Umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym,

3. Samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,

4. Umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z klientem, rodziną,

5. Kreatywność, odporność na stres.

 

III. Zakres wykonywanych zadań:
1. Przygotowanie programu i scenariuszy zajęć.

2. Prowadzenie i organizacja zajęć.

3. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej prowadzonych zajęć.

 

IV. Wymagane dokumenty:
1. Życiorys (CV),

2. List motywacyjny,
3. (opcjonalnie) Dyplomy ukończenia studiów, świadectwa ukończenia szkół potwierdzające zdobyte wykształcenie lub ich odpisy,
4. (opcjonalnie) Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonywania oferowanej pracy (ukończone szkolenia, kursy, certyfikaty) lub ich odpisy,
5. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku psychologa,
6. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i posiadaniu pełni praw publicznych,
7. Oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

8. Formularz zgłoszeniowy.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV                              (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych              w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie               z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) 


Termin i miejsce składania dokumentów :

Dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie z napisem „Nabór na personel do obsługi Programu Bielawskie Centrum Aktywności Lokalnej – osoba prowadząca klub CAL” w biurze Misji w Bielawie, ul. Żeromskiego 34, do dnia 21.01.2014 r. do godz. 9:00                   (w przypadku przesłania pocztą decyduje data wpływu dokumentów do Misji).

Po zapoznaniu się z dokumentami aplikacyjnymi skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Chrześcijańska Misja Pomocy Ludziom Uzależnionym i ich Rodzinom Nowa Nadzieja zastrzega sobie możliwość podziału zlecenia.

 

Dyrektor

Chrześcijańska Misja Pomocy Ludziom Uzależnionym i ich Rodzinom Nowa Nadzieja  w Bielawie

Jarosław Pilecki

 

 

 

Chrześcijańska Misja Pomocy Ludziom Uzależnionym i ich Rodzinom „Nowa Nadzieja”  w Bielawie
ogłasza nabór na personel do obsługi Programu Bielawskie Centrum Aktywności Lokalnej

Osoba prowadząca Terapię Uzależnień

Forma zatrudnienia: umowa zlecenie,

Czas realizacji: styczeń – listopad 2014,

Liczba godzin do zrealizowania– 287,5 godz. – zakładana liczba zrealizowanych godzin jest wartością szacunkową, ostateczna wielkość zależna będzie od potrzeb zdiagnozowanych                   u Beneficjentów Programu, Misja „Nowa Nadzieja” zastrzega sobie możliwość podziału zlecenia.

 

I. Wymagania do realizacji zlecenia:

1. Certyfikat ukończenia PTS- Poradnictwo i Opieka nad Ludźmi Uzależnionymi, Akredytacja Uniwersytetu Gloucestershire.

2. Co najmniej 5 letnie doświadczenie w pracy jako wolontariusz.

3. Doświadczenie w pracy z rodziną/prowadzeniu zajęć grupowych/na świetlicy socjoterapeutycznej itp. minimum rok.

4. Dobry stan zdrowia.

5. Nieposzlakowana opinia.

6. Minimum 5 letnie doświadczenie w pracy jako osoba prowadzącą zajęcia terapeutyczne.

II. Wymagania dodatkowe:
1. Wysoka kultura osobista,

2. Umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym,

3. Samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,

4. Umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z klientem, rodziną,

5. Kreatywność, odporność na stres.

 

III. Zakres wykonywanych zadań:

1. Prowadzenie i organizacja zajęć.

2. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej prowadzonych zajęć.

 

IV. Wymagane dokumenty:
1. Życiorys (CV),

2. List motywacyjny,
3. Certyfikat PTS,
4. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku psychologa,
5. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i posiadaniu pełni praw publicznych,
6. Oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

7. Formularz zgłoszeniowy.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV                              (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych              w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie               z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) 


Termin i miejsce składania dokumentów :

Dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie z napisem „Nabór na personel do obsługi Programu Bielawskie Centrum Aktywności Lokalnej – osoba prowadząca klub CAL” w biurze Misji w Bielawie, ul. Żeromskiego 34, do dnia 21.01.2014 r. do godz. 9:00                   (w przypadku przesłania pocztą decyduje data wpływu dokumentów do Misji).

Po zapoznaniu się z dokumentami aplikacyjnymi skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Chrześcijańska Misja Pomocy Ludziom Uzależnionym i ich Rodzinom Nowa Nadzieja zastrzega sobie możliwość podziału zlecenia.

 

Dyrektor

Chrześcijańska Misja Pomocy Ludziom Uzależnionym i ich Rodzinom Nowa Nadzieja  w Bielawie

Jarosław Pilecki

 

 

 

 

 

 

 

 

Chrześcijańska Misja Pomocy Ludziom Uzależnionym i ich Rodzinom „Nowa Nadzieja”  w Bielawie
ogłasza nabór na personel do obsługi Programu Bielawskie Centrum Aktywności Lokalnej

Lektor języka angielskiego

Forma zatrudnienia: umowa zlecenie,

Czas realizacji: styczeń – listopad 2014,

Liczba godzin do zrealizowania– 150 godz. – zakładana liczba zrealizowanych godzin jest wartością szacunkową, ostateczna wielkość zależna będzie od potrzeb zdiagnozowanych                   u Beneficjentów Programu, Misja „Nowa Nadzieja” zastrzega sobie możliwość podziału zlecenia.

 

I. Wymagania mile widziane do realizacji zlecenia:

1. Wykształcenie wyższe filologiczne z wykształceniem pedagogicznym.

2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz w pełni korzysta z praw publicznych.

3. Doświadczenie w pracy z rodziną/prowadzeniu zajęć grupowych/na świetlicy socjoterapeutycznej itp. minimum rok.

4. Dobry stan zdrowia.

5. Nieposzlakowana opinia.

6. Brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

7. Minimum 1,5 roczne doświadczenie w pracy na stanowisku lektora lub nauczyciela.

II. Wymagania dodatkowe:
1. Wysoka kultura osobista,

2. Umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym,

3. Samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,

4. Umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z klientem, rodziną,

5. Kreatywność, odporność na stres.

 

III. Zakres wykonywanych zadań:
1. Przygotowanie programu i scenariuszy zajęć.

2. Prowadzenie i organizacja zajęć.

3. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej prowadzonych zajęć.

 

IV. Wymagane dokumenty:
1. Życiorys (CV),

2. List motywacyjny,
3. Dyplomy ukończenia studiów.
4. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku psychologa,
5. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i posiadaniu pełni praw publicznych,
6. Oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

7. Formularz zgłoszeniowy.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV                              (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych              w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie               z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) 


Termin i miejsce składania dokumentów :

Dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie z napisem „Nabór na personel do obsługi Programu Bielawskie Centrum Aktywności Lokalnej – osoba prowadząca klub CAL” w biurze Misji w Bielawie, ul. Żeromskiego 34, do dnia 21.01.2014 r. do godz. 9:00                   (w przypadku przesłania pocztą decyduje data wpływu dokumentów do Misji).

Po zapoznaniu się z dokumentami aplikacyjnymi skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Chrześcijańska Misja Pomocy Ludziom Uzależnionym i ich Rodzinom Nowa Nadzieja zastrzega sobie możliwość podziału zlecenia.

 

Dyrektor

Chrześcijańska Misja Pomocy Ludziom Uzależnionym i ich Rodzinom Nowa Nadzieja  w Bielawie

Jarosław Pilecki

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *