Integracja na Brzeźnej 0

Integracja na nowym hostelu przy ul. Brzeźnej. W środowe  popołudnie spotkaliśmy się przy grillu.  


Wizyta studyjna 0

  Kontynuacja służby wśród osób defaworyzowanych 🙂 Zacne grono nas odwiedziło. Można było podzielić się świadectwami w obecności kilku Burmistrzów, Dyrektorów OPS i innych ważnych urzędników.  


Koncert Mate.O 0

W Bielawie 28 lipca gościł Mate.O. W wypełnionej sali Teatru Robotniczego zagrał wspaniały koncert, który wysłuchało wielu mieszkańców powiatu. Stowarzyszenie Nowa Nadzieja Bielawa było współorganizatorem  koncertu.  


Program Pomocy Żywnościowej Najuboższym 0

We współpracy z Bankiem Żywności we Wrocławiu zrealizowaliśmy Program Operacyjny  Pomoc Żywnościowa Podprogram 2017 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie od sierpnia 2017 do czerwca 2018. Szczegółowy opis przebiegu programu poniżej.


Wizyta młodzieży z Centrum Aktywizacji Społecznej 0

Mieliśmy przywilej gościć młodzież i pokazać jaki może mieć skutek zażywanie narkotyków. Centrum Aktywizacji Społecznej w Dzierżoniowie było organizatorem kursu liderów młodzieżowych. W szkoleniu tym brali udział uczniowie z dzierżoniowskich szkół, którzy mieli za zadanie wspólne wypracowanie inicjatywy i zrobienie coś dobrego dla lokalnej społeczności. Padł pomysł, aby odwiedzić Misję „Nowa Nadzieja” w Bielawie.


RODO 0

Informujemy o zmianach w (RODO)  Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych. Celem regulacji jest zapewnienie swobodnego przepływu danych osobowych pomiędzy państwami członkowskimi, ale także wprowadzenie zasad, zgodnie z którymi przetwarzanie danych osobowych będzie ujednolicone na terenie całej Unii Europejskiej.      Dzień świadectw 0

      W niedzielę 29 kwietnia w naszej społeczności  katechumeni dzielili się świadectwami. To był dobry Boży czas. 🙂   


Dolnośląski Plebiscyt Gospodarczy 2018 0

    Spółdzielnia Socjalna Arte jako kontynuacja Misja Nowa Nadzieja zajęła, drugie miejsce na Dolnośląskim Plebiscycie Gospodarczym 2018 w kategorii Biznes Odpowiedzialny Społecznie. Miło nam, że nas dostrzeżono. 🙂  🙄   


Sezon piłkarski 2018 rozpoczęty 0

  Rozpoczęliśmy  sezon piłkarski. Co sobotę spotykamy się na Orliku, żeby spalić trochę tłuszczyku i przy okazji pointegrować się z mieszkańcami Bielawy. 😛  😎